Мотото на Paolo Botticelli е: Бъди неповторим!


Една от световните модни легенди Коко Шанел казва: „Разкошът трябва да бъде удобен, иначе това не е разкош“.  Ние от екипа на Paolo Botticelli приемаме това за своя мисия. Да бъдете неповторими и същевременно да се чувствате комфортно!


Брандът Paolo Botticelli e с над 20-годишна история. През годините изградихме верига от фирмени магазини на територията на цялата страна. За да бъдем винаги до нашите клиенти, създадохме онлайн магазин, който е достъпен, както на територията на България, така и в цяла Европа.


Екип от професионалисти се стреми с всяка следваща колекция да предлага модели повлияни от световните тенденции. За нас е много важно, носейки моделите ни, да се чувствате неотразими. Опитали сме се да съберем всички стилове на едно място, за нас това е призвание!


Под бранда Paolo Botticelli може да откриете нашите линии - Paolo Botticelli, Daniele Gilardo, Paolo Bocelli, Ricardo Farini, G-Point, Guardi, H-8, Loup, Cool New, Giraffe, Fair Lady.
Kлиентите ни са приоритет, стремим се да посрещаме техните нужди и особено държим на обратната връзка, за да успяваме да отговорим на изискванията им. Нашата цел е да се развиваме постоянно.


Бъди неповторим с Paolo Botticelli!

BG16RFOP002-2.101-1761 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.101-1761 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към микро, малки и средни предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро, малки и средни предприятия.

В изпълнение на проектът ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Цели на проекта:

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Обща стойност:  46258.17лв., от които 39319.44лв европейско и 6938.73лв национално съфинансиране.

Начало: 27.07.2021г.

Край: 27.10.2021г.

Back To Top
пиши ни