Мотото на Paolo Botticelli е: Бъди неповторим!


Една от световните модни легенди Коко Шанел казва: „Разкошът трябва да бъде удобен, иначе това не е разкош“.  Ние от екипа на Paolo Botticelli приемаме това за своя мисия. Да бъдете неповторими и същевременно да се чувствате комфортно!


Брандът Paolo Botticelli e с над 20-годишна история. През годините изградихме верига от фирмени магазини на територията на цялата страна. За да бъдем винаги до нашите клиенти, създадохме онлайн магазин, който е достъпен, както на територията на България, така и в цяла Европа.


Екип от професионалисти се стреми с всяка следваща колекция да предлага модели повлияни от световните тенденции. За нас е много важно, носейки моделите ни, да се чувствате неотразими. Опитали сме се да съберем всички стилове на едно място, за нас това е призвание!


Под бранда Paolo Botticelli може да откриете нашите линии - Paolo Botticelli, Daniele Gilardo, Paolo Bocelli, Ricardo Farini, G-Point, Guardi, H-8, Loup, Cool New, Giraffe, Fair Lady.
Kлиентите ни са приоритет, стремим се да посрещаме техните нужди и особено държим на обратната връзка, за да успяваме да отговорим на изискванията им. Нашата цел е да се развиваме постоянно.


Бъди неповторим с Paolo Botticelli!


Проект BG16RFOP002-2.077-1487


Проект BG16RFOP002-2.077-1487 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Кратко описание на проекта:


Целта на процедурата, в рамките на която е одобрено настоящото проектно предложение, е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, както и за гарантиране на стабилен икономически растеж и устойчива заетост.


Безпрецедентните ограничения, наложени във връзка с борбата с разпространението на вируса COVID-19 засегнаха негативно всички икономики в еврозоната, като малката и отворена икономика на България не може да остане незасегната и изолирана от протичащите процеси в останалите икономики на територията на Европа. Спадът на световната и най-вече на европейската икономика, в съчетание със силно ограничителните мерки за международни пътувания, се отразиха неблагоприятно и доведоха до понижение на износа на стоки и услуги, като най-силно засегнат е малкият и среден бизнес. Предприятия като това на „Джорданс“ ЕООД което оперира на пазара на търговията на дребно с обувки и кожени облекла, бяха поставени под риск от загуба на доходи и необратимо излизане от пазара.


В тази връзка, фокусът на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно средните предприятия. „Джорданс“ ЕООД е средно предприятие, с утвърдено място на пазара на обувки и кожени изделия, притежаващо разпознаваемите марки Paolo Botticelli, Fair lady, Guardi, Gpoint и Paolo Bocelli. Обявеното извънредно положение във връзка с разпространението на вируса COVID-19, последвалите строги противоепидемични мерки и широкият отклик от страна на населението в подкрепа на въведените мерки, се отразиха неблагоприятно в значителна степен върху икономическия и социалния живот в страната; осъществяването на търговия в търговски обекти бе първоначално преустановено, а впоследствие силно ограничено, което от своя страна доведе до рязко намаляване на потока от клиенти за всякакви стоки и услуги, съответно до невъзможност за реализирането на продукцията на дружеството и финансови затруднения.


Изпълнението на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Цели на проекта:


Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Подкрепата по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ще спомогне за запазване дейността на дружеството и стабилност на осигурените чрез него работни места.


Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране


Начало: 10.02.2021 г.


Край: 10.05.2021 г.


BG16RFOP002-2.095-3706 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Проект „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към микро, малки и средни предприятия, които са икономически засегнати от наложените ограниченията във връзка с пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.

Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК,  е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро, малки и средни предприятия.

В изпълнение на проектът ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Цели на проекта:

Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро-, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.


Обща стойност:  124653,13лв., от които 105955,16лв европейско и 18697,97лв национално съфинансиране.

Начало: 08.03.2021 г.

Край: 08.06.2021 г.


Back To Top